Facebook

Title of this pic

Regulamin zawodów D10 Drift Battle of Poland 2015.

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Przedmiotem zawodów D10 Drift Battle of Poland 2015 jest rywalizacja zawodników kierujących modelami zdalnie sterowanymi w skali 1:10 w kontrolowanym poślizgu, czyli w tzw. driftingu.

2. Regulamin D10 Drift Battle of Poland 2015 (zwany dalej Regulaminem) jest dokumentem określającym zasady rozgrywek i uczestnictwa w zawodach rc driftingowych.

3. Zawody D10 Drift Battle of Poland 2015 organizowane przez przedstawicieli torów rc drift: „RC Drift Park”; „Driftownia”; „DriftRc.pl”; „RC AllStarBash” oraz „RC Driftway” zwanymi dalej Organizatorami.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie nie później, niż na 14 dni przed terminem najbliższej rundy zawodów.

5. Poprzez fakt uczestnictwa w zawodach, zawodnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu i zrzeka się prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Organizatorów.

6. 6. Zawody D10 Drift Battle of Poland 2015 składają się z pięciu rund , czyli czterech eliminacji „RC Drift Park”; „Driftownia”; „DriftRc.pl”; „RC Driftway” oraz finału „RCAllStarBash”, jednakże Organizatorzy dopuszczają możliwość pojawienia się dodatkowych edycji D10 Drift Battle of Poland w innych lokalizacjach niż wcześniej wymienione.

§ 2

KIEROWNICTWO ZAWODÓW

1. Kierownictwo poszczególnych rund/eliminacji oraz finału stanowią osoby wskazane przez Organizatorów, czyli:

a. Zespół Sędziów.

b. Dyrektor zawodów (może znajdować się w Zespole Sędziów)

c. Inne osoby wskazane przez Organizatorów

§ 3

ZGŁOSZENIA DO ZAWODÓW

1. Do udziału w zawodach D10 Drift Battle of Poland 2015 będą dopuszczeni zawodnicy, którzy:

a. dokonają zgłoszenia do startu w rundzie zawodów za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej D10 Drift Battle of Poland 2015 oraz innych mediach lub podpiszą formularz w dniu zawodów;

b. dokonają wpłaty wpisowego najpóźniej 3 dni przed zawodami na wskazane konto bankowe lub u Organizatora w dniu zawodów.

2. Wysokość wpisowego określa organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby zawodników w zależności od wielkości obiektu, na którym będą odbywały się zawody.

4. Ilość zawodników jest ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

§ 4

KALENDARZ ZAWODÓW

1. Daty i obiekty, na których obywać się będą imprezy serii D10 Drift Battle of Poland 2015 określa Kalendarz Imprez, który opublikowany zostanie na stronie internetowej D10 Drift Battle of Poland 2015.

2. Organizator, w szczególnych przypadkach (z przyczyn od niego niezależnych ) zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsc, w których organizowane będą poszczególne rundy.

3. Organizator zastrzega sobie również prawo do skrócenia lub odwołania imprezy w trakcie jej trwania na skutek działania „siły wyższej”.

§ 5

PODZIAŁ NA KLASY

Zawody D10 Drift Battle of Poland 2015 rozgrywane są w klasach:

- CS (modele z napędem 4x4 z opcją Countersteer z dopuszczeniem modeli 50/50) - RWD (modele z napędem tylko na tylną oś)

§ 6

WARUNKI TECHNICZNE MODELI

INFORMACJE OGÓLNE:

Organizator danej rundy/eliminacji ma prawo odmówić uczestnictwa w zawodach zawodnikowi, którego model lub wyposażenie niesie za sobą zagrożenie dla współzawodników, ich sprzętu lub toru, bądź jego infrastruktury.

PODWOZIE:

1. Dopuszczone są podwozia wszystkich producentów.

2. Dopuszczone są modyfikacje podwozia (fabryczna lub własnoręczne).

3. Dopuszczone są podwozia z napędem na pasek i wałek.

4. Podwozie musi być w skali 1:10, przeznaczone wyłącznie do modeli on Road (zabronione są buggy, ciężarówki, mini i inne nie będące modelem on Road).

NAPĘD

1. Dopuszczone są tylko silniki elektryczne.

2. Dopuszczone są silniki szczotkowe oraz bezszczotkowe (bez względu na ilość zwoi).

3. Dopuszczone są wszystkie regulatory elektryczne, które działają prawidłowo.

4. Dopuszczone są regulatory ze wstecznym biegiem.

5. Nie dopuszcza się stosowania urządzeń wspomagających kontrolowanie driftu (asysty, d-box itp.). - dotyczy klasy CS.

ZASILANIE - PAKIETY

1. Dopuszczone są baterie z 6 cel, lub 7,2 V (NiCd , NiMH).

2. Dopuszczone są baterie 2S - Li Po; Li Fe.

3. Nie ma ograniczenia pojemności pakietu.

RADIO (APARATURA)

1. Dopuszczone są aparatury radiowe w pasmach 27MHz, 40MHz, 75MHz, oraz 2,4 GHz (spectrum).

2. W przypadku używania aparatur w standardzie xx MHz, wymagane jest by zawodnik posiadał dodatkowy komplet kwarcy.

KAROSERIE

1. Niedozwolone są karoserie wyścigowe. (Touring)

2. Karoseria musi odwzorowywać realne auto startujące w zawodach driftowych 1:1,.

3. Karoseria musi być w umownej skali 1:10.

4. Karoseria musi być pomalowana i wykończona, mile widziany jest jak największy realizm odwzorowania oraz musi posiadać komplet elementów karoseryjnych, np. zderzaki, błotniki.

OPONY

1. Dopuszczone się opony przeznaczone do rc driftu, dowolnego producenta lecz muszą być to opony dostosowane do nawierzchni danej rundy/eliminacji.

2. Nie dopuszcza się do używania opon modyfikowanych np. poprzez naklejanie taśmy klejącej.

3. Zawodnik powinien być przygotowany sprzętowo tak, aby dobrać podczas treningów opony do nawierzchni ta taki sposób aby pokonywać dynamicznie i sprawnie wyznaczoną linie toru.

§ 7

PRZEBIEG ZAWODÓW

ETAP I – KWALIFIKACJE

1. Przedmiotem współzawodnictwa jest pokonanie sekwencji zakrętów w sposób najwyżej oceniony przez zespół sędziów.

2. Rozpoczęcie zawodów, kolejność przejazdów oraz zmiany w organizacji zawodów określają oficjalne komunikaty oraz obowiązkowy breifing.

3. Sygnał do startu daje sędzia lub osoba do tego wyznaczona. Nie stosowanie się do sygnałów wydawanych przez sędziego grozi dyskwalifikacją zawodnika.

4. Podczas zawodów każdy z zawodników ma prawo do trzech przejazdów eliminacyjnych oraz jednego przejazdu próbnego. Organizator imprezy może zarządzić mniejszą lub większą ilość przejazdów.

5. Oceny sędziowskie z najlepszego przejazdu decydują o kolejności zajmowanych miejsc w klasyfikacji przejazdów eliminacyjnych.

6. Z powodów takich jak ilości uczestników, bądź ramy czasowe imprezy organizator zastrzega możliwość modyfikacji kwalifikacji w celu przyspieszenia zawodów. Wszystkie zmiany będą wyjaśniane podczas obowiązkowego briefingu.

7. Zawodnik przystępujący do kwalifikacji oraz do jazdy w parach, bierze odpowiedzialność za przygotowanie techniczne modelu. Jeżeli w trakcie przejazdu model ulegnie awarii następuje dyskwalifikacja zawodnika.

PUNKTACJA KWALIFIKACJI

1. Pojedyncze przejazdy są oceniane przez zespół sędziów.

2. Miejsca punktowane (tzw. Clipping Pointy oraz Zony) powinny być usytuowane na kilku zakrętach toru. CP oraz Zony są ustalane przez zespół sędziów na briefingu.

3. Punkty są przyznawane za Clipping Pointy, Zony, dynamikę, płynność jazdy, kąty oraz show.

4. Istotnymi kryteriami na których sędziowie opierać będą swoją ocenę będzie wybrana przez zawodnika linią driftu w stosunku do wyznaczonej na briefingu, prędkość przejazdu oraz ewentualne odprostowania podczas driftu.

5. Punkty nie będą naliczane za prosty przejazd przez CP i Zony (nie driftem).

6. Podczas kwalifikacji dopuszcza się wyjechania jednym kołem poza linię natomiast przekroczenie linii 2 i więcej kołami lub tzw. spin zostanie zakwalifikowane jako przejazd bez punktów.

ETAP II – PRZEJAZDY W PARACH

1. Przejazdy finałowej 16-tki, ćwierćfinały, półfinały oraz finał odbywają się parami.

1. Doboru par dokonuje się w następujący sposób: 1:16, 2:15, itd.

2. Zwycięzca każdej pary przechodzi do dalszych rozgrywek.

3. Każda para zawodników, na każdym etapie rozgrywek wykonuje jeden przejazd treningowy i dwa przejazdy punktowane. W dwóch (punktowanych) przejazdach każdy kierowca raz „goni”, a raz „ucieka”.

4. O kolejności ustawienia do przejazdów decyduje miejsce w eliminacjach. Pierwszy jedzie zawodnik wyżej rozstawiony. Przejazd próby odbywa się w tej samej kolejności co pierwszy przejazd punktowany.

5. Pojazd goniący jest ustawiany w wyznaczonej przez linie startowe odległości od uciekającego. Zawodnicy ruszają na sygnał sędziego. Zawodnik goniący nie może wyprzedzić uciekającego na prostej rozbiegowej, to jest uznawane jako falstart i skutkuje wynikiem 10:0 na korzyść zawodnika uciekającego.

6. W przypadku gdy, podczas przejazdu w parach pojazd zawodnika goniącego „wyspinuje”, zawodnik uciekający pomimo wygranej ma obowiązek dokończyć przejazd (dokończenie przejazdu nie jest już punktowane).

7. Po zakończeniu przejazdu obaj zawodnicy zatrzymują pojazdy i czekają na punktację. Dopiero po ogłoszeniu wyniku zawodnicy zamieniają kolejność na liniach startowych i zaczynają kolejny bieg na sygnał sędziego.

8. Każde okrążenie jest oceniane na przewagę (np. 9:1; 7:3; 6:4) lub równowagę (5:5). Po ukończeniu 2 okrążeń do następnej rundy przechodzi zawodnik, którego przewaga w przejazdach punktowanych jest większa. Równowaga może wystąpić maksymalnie w dwóch bitwach w parach ze zmianą kolejności. Jeżeli nastąpi kolejna równowaga, zawodnicy stają do tzw. NAGŁEJ ŚMIERCI

9. Nagła śmierć. Pierwszy pojedynek rozpoczyna zawodnik który był wyżej w kwalifikacji. Obydwaj zawodnicy wykonują 3 ciągłe okrążenia. Prowadzący stara się prowadzić model bezbłędnie, bez spinów, uderzeń w bandy i innych przygód, nie dając się wyprzedzić i zachowując idealną linię driftu. Każdy jego błąd skutkuje automatyczną przegraną. Idealny przejazd daje zwycięstwo prowadzącemu. Samochód goniący ma starać się wywierać presję na gonionego, aby ten popełnił błąd będąc blisko za nim, ale unikając kontaktu. Czyste i udane wyprzedzenie (w trakcie driftu) skutkuje zwycięstwem goniącego. Uderzenie uciekającego przez goniącego skutkuje przegraną tego ostatniego. Pierwszy zawodnik, który popełni błąd automatycznie przegrywa.

KRYTERIA OCENY DLA BITWY W PARACH (TSUISO)

1. Sędziowie podczas tsuiso będą zwracać uwagę na:

• kąt.

• linie driftu - obu modeli

• ciągłość driftu – brak odprostowań

• płynność, gładkość przejazdu

• prędkość

• odległości (od drugiego pojazdu i przeszkód).

• żywiołowość, brawurę przejazdu (show).

2. Sędziowie oceniają każde okrążenie indywidualnie.

3. Obaj zawodnicy powinni utrzymać linię przejazdu, wyznaczoną w kwalifikacji. tzn. starając się "zaliczyć" wszystkie miejsca punktowane w przejazdach kwalifikacyjnych... Clipping Pointy oraz Zony.

4. Głównym zadaniem goniącego jest jazda za prowadzącym, w małej odległości, naśladowanie linii przejazdu z przejazdów eliminacyjnych. Musi przy tym unikać kontaktu z prowadzącym i popełniania jego błędów.

5. Sędziowie indywidualnie rozpatrują każdy bieg według w/w kryteriów.

6. Wyprzedzanie podczas tsuiso jest dozwolone, ale tylko podczas driftu, ewentualnie, jeśli uciekający „wyspinuje”, uderzy w bandę lub wyjedzie poza trasę.

7. Kontakt pomiędzy pojazdami i elementami toru jest dopuszczalny dopóki uderzenie nie powoduje zmiany linii przejazdu.

8. Kryteria oceny mogą różnić się minimalnie w zależności od imprezy i sędziów. Jeden sędzia będzie wymagał od zawodników dużego kąta, a inny większej prędkości. Sędziowie zarządzą przed BITWĄ W PARACH obowiązkowe spotkanie zawodników, aby ustalić czego od nich oczekują.

PROTESTY

Każdy zawodnik po ogłoszeniu wyników przejazdów eliminacyjnych ma prawo do złożenia dowolnej liczby protestów dotyczących naruszenia niniejszego regulaminu

• jeden protest dotyczyć może tylko jednego zawodnika/samochodu.

• na zgłoszenie protestów zawodnicy mają 5 minut od momentu podanego przez zespół sędziów (po ogłoszeniu wyników).

• protesty rozpatrywane są na bieżąco w kolejności ich przyjmowania.

• protesty rozpatrywane są przez zespół sędziów, od którego decyzji nie przysługuje odwołanie.

• składanie protestów jest odpłatne, a opłata ta podlega zwrotowi tylko jeżeli protest okaże się mieć podstawy i zostanie rozstrzygnięty dla zgłaszającego pozytywnie. Opłata wynosi 10zł za każdy protest.

§ 8

PUNKTACJA

PUNKTACJA RUNDY

1.Punkty przyznaje się tylko tym zawodnikom, którzy ukończyli zawody i zostali sklasyfikowani.

2.Zawodnicy, którzy zajęli miejsca od 1 do 4 otrzymują następującą ilość punktów:

• 1. Miejsce: 100

• 2. Miejsce: 88

• 3. Miejsce: 78

• 4. Miejsce 69

3. Wszyscy zawodnicy, którzy zakończyli rywalizację w Top 8 otrzymują po 61 punktów

4. Wszyscy zawodnicy, którzy zakończyli rywalizację w Top 16 otrzymują po 54 punkty.

5. Wszyscy zawodnicy, którzy zakończyli rywalizację w Top 32 otrzymują po 24 punkty

6. Dodatkowo zawodnik który w kwalifikacjach zajął 1 miejsce otrzymuje dodatkowo 10pkt.

PUNKTACJA GENERALNA

1. Punktacja każdej z rund wlicza się do Generalnej Klasyfikacji (GK) Zawodów D10 Drift Battle of Poland 2015.

2. Do punktacji wliczanej do GK wliczają się także dodatkowe punkty uzyskane za 1 miejsce w kwalifikacjach.

3. W GK sumuje się punkty uzyskane w trzech rundach oraz finale, a odrzuca najgorszy wynik lub nieobecność w jednej z czterech rund eliminacyjnych. Punktacja rundy finałowej D10 Drift Battle of Poland 2015 nie podlega odrzucaniu.

§ 9

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez nadzoru lub zagubione, które zostaną zniszczone lub zajęte przez osoby trzecie. Organizator i kierownictwo zawodów nie przyjmują na siebie odpowiedzialności za szkody i straty spowodowane przez uczestników (widzów, zawodników) w stosunku do osób trzecich i ich mienia podczas trwania zawodów. Organizator ma prawo żądania naprawienia szkody od osoby, która jej dokonała.

2. Prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu zastrzega sobie Organizator.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia biegów pokazowych, które nie będą wliczane do klasyfikacji zawodów.

4. Osoba wpisująca się do rejestratora zawodów oraz wpłacająca wpisowe (zawodnik), potwierdza że przeczytała powyższe przepisy i akceptuje je, oraz wyraża zgodę na publikacje swoich danych osobowych takich jak: Imię, Nazwisko.

5. Zawodnik oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających jego wizerunek zarejestrowany podczas trwania zawodów oraz związanych z uczestnictwem w nich wydarzeniach. Ponadto zawodnik wyraża zgodę na umieszczanie i publikowanie swojego wizerunku na profilach internetowych promujących zawody D10 Drift Battle od Poland, profilu Facebook, Google dokumenty, YouTube i inne oraz w mediach w celu informacji i promocji zawodów.

Podstawa prawna:

· Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

· Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych - Art.81 i 83

· ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych

· Kodeks Cywilny - Art. 23 i 24

· Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463)Powierzchnia toru to beton, utwardzony i polerowany. Na tak przygotowanym podłożu, umieściliśmy bandy, wyspy, barierki, ogrodzenia, malowanie pasów i wyposażenie statyczne.

Cykl zawodów D10 DRIFT BATTLE OF POLAND - zakonczony

D10 Drift Battle of Poland 2015 za nami, oto zwycięzcy całego cyklu D10.

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za wspólną, mamy nadzieję, dobrą zabawę w sezonie 2015.

Organizatorzy:

RC Driftway

RC DRIFT PARK

Driftownia

Drift RC

RC All Star Bash

Info

KEEP DRIFTING FUN

Obserwując dotychczasowe zawody i spotkania RC Drift w Polsce, postanowiliśmy połączyć siły i zorganizować cykl zawodów dla polskich drifterów w roku 2015

Jest to nowość na naszym podwórku rc driftu….

Teraz łączy się 5 różnych miejsc znanych z wcześniejszych samodzielnych działań tylko po to by pokazać, że wspólnie można więcej.

Różne tory, różne klasy (CS i RWD), różne miasta, różne nawierzchnie! Ale wspólne zmagania i super zabawa!

„D10 Drift Battle of Poland”, bo tak nazwaliśmy to wspólne przedsięwzięcie składać się będzie z pięciu rund:

I Runda 25 kwietnia 2015 – Częstochowa (DRIFTWAY)

II Runda 16 maja 2015 – Warszawa (DRIFT PARK)

III Runda 20 czerwca 2015 – Wrocław (DRIFTOWNIA)

IV Runda 18 lipca 2015 – Płock (DRIFT RC)

FINAŁ 21-23 sierpnia 2015 – Kielce (podczas RC All Star Bash 2015)

Do klasyfikacji generalnej będą brane pod uwagę cztery rundy w których zawodnik osiągnął największą liczbę punktów (innymi słowy odrzucany będzie wynik z najsłabszej rundy).

Głównym środkiem komunikacji będzie profil na Facebook’u http://www.facebook.com/D10DriftBattleOfPoland.

Zapraszamy wszystkich bez względu na zamieszkanie, umiejętności czy wyznanie!

Zapowiada się gruba impreza z atrakcyjnymi nagrodami!